close menu

eValidatora Polska

Składasz eCTD lub Nees?

Elektroniczne wnioski rejestracyjne są obecnie akceptowane w 32 krajach w Ameryce Północnej, Europie i Azji.

W dzisiejszym świecie dużym wyzwaniem dla specjalistów jest ciągłe dostosowywanie się do zmian regulacyjnych dla wniosków papierowych jak i elektronicznych. Wytyczne ewoluują, a my wszyscy musimy je zaadaptować. Ze względu na globalny rynek – gdzie wymagania między regionami różnią się, to wyzwanie staje się jeszcze większe.

LORENZ eValidator zawiera wszystkie kryteria walidacyjne dla eCTD z regionu Europy, Japonii, Kanady i Szwajcarii, jak również kryteria walidacyjne dla NeeS.

Nie ryzykuj, zwaliduj dokumentację eCTD lub NeeS z LORENZ eValidator.

 • LORENZ eValidator jest szybko aktualizowany stosownie do zmian regulacyjnych.
 • Obsługuje wszystkie wersje eCTD z regionu ICH
 • Generuje szczegółowy raport walidacyjny
 • Wykonuje analizę LCM
 • Posiada wielojęzyczny interface
 • LORENZ eValidator jest wydany w dwóch wersjach: wersja basic, dostępna do pobrania za darmo oraz proffesional, wersja płatna.
 • Poniższe agencje używają LORENZ eValidator do walidacji dokumentacji:
  • Austria: Austria: Austrian Agency for Health and Food Safety
  • Belgia: Federal Public Service (FPS) Health, Food Chain Safety and Environment
  • Hiszpania: La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
  • Kanada: Health Canada
  • Niemcy: Federal Institute for Drugs and Medical Devices
  • Polska: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • Słowenia: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomocke
 • LORENZ nie przypisuje użytkowników programu LORENZ eValidator jako klientów referencyjnych.
© Copyright LORENZ Life Sciences Group. All rights reserved.